A Szolgáltató

 1. A www.kepernyovedofolia.hu online áruházat Bakonyi Edina E. V. üzemelteti (továbbiakban: “Szolgáltató”).
 2. A Szolgáltató adatai:
 • Rövidített neve: Bakonyi Edina E. V.
 • Nyilvántartási szám: 39988483, bejegyezve 2014.11.03.
 • Működési engedély száma: 5838/2014
 • Adószáma: 66852801-1-33
 • Székhelye: 2141 Csömör, Rozmaring utca 3.
 • Adatvédelmi nyilvántartási száma:
 • Telefonszám: +36-1/70 59 623
 • Kapcsolattartó: Tóth László, telefonszáma: +36-70/432-7890
 • Elektronikus levelezési cím: ecellmobil[kukac] gmail.com
 • Tárhely szolgáltató: MediaCenter Hungary Kft. (6000 Kecskemét, Sosztakovics u. 3. II/6 e-mail: mediacenter [kukac] mediacenter.hu

A szolgáltatás igénybevétele

 1. A megrendelések leadása a webáruházban kizárólag elektronikus úton lehetséges, interneten keresztül a kepernyovedofolia.hu webcímen. Faxon, e-mailen, levélben leadott rendeléseket a Szolgáltató csak előzetes egyezetést követően fogad el, a megrendelés az írásbeli visszaigazolással válik elfogadottá. Telefonon történő megrendelést a Szolgáltató csak és kizárólag előzetes egyeztetést és utólag történő írásbeli megerősítést követően fogad el, a megrendelés a Szolgáltató által történő visszaigazolással válik elfogadottá. A rendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat a Szolgáltató szintén elektronikus úton küldi el a Vevők részére. A megrendelés leadása regisztrációhoz nem kötött, a regisztráció kényelmi funkciók használatára kínál lehetőséget.
 2. Az áruházban található termékek között a “Termékek” menüpont segítségével lehet böngészni. Először az áruházban található kategóriák láthatók. Olyan kategória választása esetén, ahol termékek találhatók, rögtön megtekinthető a termékek neve, ára, képe és elérhetősége. Egy termék valamennyi lényeges tulajdonságának megismerése érdekében a termék képére vagy nevére szükséges kattintani. A webáruházban megjelenített termék árak bruttó árak, az ÁFA összegét is tartalmazzák, nem tartalmazzák azonban a választott fizetési és szállítási mód egyéb felmerülő költségeit.
 3. Ha a kosár oldalon a megrendelés gombra klikkel, akkor eljuthat a “Fizetési és Szállítási módok” oldalra, ahol ki kell választania az Önnek legmegfelelőbb fizetési és szállítási módot. A webáruházban részszállításra nincs lehetőség. Minden megrendelés egy egyedi megrendelés számmal azonosítható, amire rákattintva lehetősége van megtekinteni a megrendelés részletes adatait is.
 4. A termék(ek) megvásárlása a termékek mellett található kosár gomb megnyomásával lehetséges. A „megrendelem” gomb megnyomásával a Vevő ajánlatot tesz, melyre a megrendeléstől számított legkésőbb 48 órán belül visszaigazolást kap. A visszaigazolás minden esetben tartalmazza a választott átvételi és fizetési módot, a rendelés értékét, a szállítási feltételeket, termékmegnevezést és darabszámot, valamint a Vevő adatait. Amennyiben a visszaigazolás – mely tartalmazza a megrendelés feltételeit – határidőn belül nem érkezik meg, a fogyasztó mentesül az ajánlati kötöttség alól. A megrendelés a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében távollevők között kötött szerződésnek minősül, melyet az adatkezelési szabályoknak megfelelően megőrzünk, ezért utólagosan is hozzáférhető, visszakereshető a megrendelés azonosítószáma, a termék és a vevő adatai alapján. A szerződés nyelve minden esetben a magyar.
 5. A Szolgáltató minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a vásárlók által megrendelt termékeket a megrendelésben rögzített határidőn belül leszállítsa. Azon termékek esetében, melyek „raktárban” megjelöléssel rendelkeznek – a megrendelés beérkezésétől függően – akár másnapra házhoz szállítjuk. A hosszabb határidővel vagy beszerzési határidővel feltüntetett termékek kereskedelmi partnereinknél találhatók, így előfordulhat, hogy a rendelés befogadását követően a partnernél bekövetkező készletfogyás miatt késve, vagy egyáltalán nem tudjuk teljesíteni a rendelést. Ha a megrendelt termék nem áll rendelkezésre, a Szolgáltató ezt elsődlegesen telefonon jelzi, majd erről haladéktalanul tájékoztatást küld és az esetlegesen interneten előre kifizetett ellenértéket visszautalja, a tájékoztatást követően legkésőbb 14 napon belül. A visszautalással kapcsolatban a Vevőt semmilyen többletköltség nem terheli.

Elállási jog

Elállási jogról szóló rövid tájékoztatónkat ide kattintva tekintheti meg.

 1. A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdése a vásárló részére indoklás nélküli elállási jogot biztosít. Vevő az elállási jogát a termék (több termék esetében, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek; több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak) átvételétől számított 14 napon belül gyakorolhatja. A Vevő az elállási jogát a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében található nyilatkozat-minta felhasználásával (ide kattintva a 2. számú melléklet elérhető), vagy bármely egyéb módon, de az elállásra vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja.

A Vevő elállási jogát a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja. A kézhezvétel időpontjának az egyes átvételi módok esetén az alábbiak szerinti időpontok tekintendők:

 • Üzletünkben és Pick Pack Pont-on történő átvétel esetén a rendelés átvételének időpontja,
 • GLS futárszolgálattal történő házhoz szállítás esetében a futártól történő átvétel időpontja.

A kézhezvétel időpontja az átvételkor kapott blokkal/számlán, ill. a futártól kapott igazoló bizonylaton kerül feltüntetésre.

 1. Elállás esetén a terméket saját költségén küldje vissza a székhelyünk címére (KEPERNYOVEDOFOLIA.HU ügyfélszolgálat, Bakonyi Edina E. V., 2141 Csömör, Rozmaring utca 3.), és haladéktalanul, de legkésőbb a termék(ek) visszaérkezésétől számított 14 napon belül visszatérítjük a visszaküldött termék(ek) vételárát, valamint az esetlegesen felmerült egyéb költségeket. A visszatérítés a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon történik, a visszatérítésre más fizetési módot csak a fogyasztó kifejezett beleegyezésével alkalmazunk, mely során a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terheli. Elállás esetén a vásárlót kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költsége terheli. Amennyiben a Vevő kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási módot választ, nem térítjük vissza az ebből eredő többletköltséget, hanem kizárólag a normál díjszabású szállítási díj megtérítésére kerül sor. Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőségünk. A termék(ek) vételárát és a szállítási költséget (illetőleg a vásárló által ellenszolgáltatásként megfizetett összeget) a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 23. § (4) bekezdésében biztosított jog folytán teljes mértékben visszatartjuk addig, amíg a vásárló a terméke(ke)t vissza nem szolgáltatta vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy az(oka)t az elállási szándék bejelentésétől számított 14 napon belül visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot vesszük figyelembe. Az elállási jog gyakorlása során a fogyasztó felel a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért, így a szolgáltató követelheti azok megtérítését.

A Vevő elállási jogát nem gyakorolhatja a 45/2014. Korm. rendelet 29. §-ában foglaltak esetén, így különösen, de nem kizárólagosan

 • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a vásárló személyére szabtak (pl. gravírozás);
 • olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
 • lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a vásárló a csomagolást felbontotta;

Szavatossági jogok

Szavatossági jogról szóló rövid tájékoztatónkat ide kattintva tekintheti meg.

 1. A megrendelt termék/ek hibája esetén a Vevő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159.§ rendelkezései alapján kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben. A kellékszavatossági igénye érvényesítése során a Vevő választása szerint az alábbi lehetőségekkel élhet:
 • Kérheti a hibás termék kijavítását vagy kicserélését, kivéve, ha a kijavítás vagy kicserélés lehetetlen, vagy a Szolgáltató számára – valamennyi körülmény értékelésével – aránytalan többletköltséggel járna.
 • Ha a Vevő a kijavítást, vagy a kicserélést nem kérte illetve kérhette, arányos árleszállítást igényelhet,
 • a terméket a Szolgáltató költségére kijavíthatja, illetve kijavíttathatja, vagy
 • elállhat a szerződéstől, ha a kijavítást vagy kicserélést a Szolgáltató nem vállalta, azt a Vevő érdekeit kímélve, megfelelő határidőn belül nem tudta elvégezni, vagy ha a Vevő kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Az érdekmúlás érdemi bizonyítása a Vevő kötelessége.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A Vevő a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban viselnie kell, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot. A Vevő köteles a hibát annak felfedezése után késedelem nélkül, de legkésőbb a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni. A közlés késedelméből eredő kárért a Vevő felelős. A szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl szavatossági igényét már nem érvényesítheti. A teljesítéstől számított 6 hónapon belül kellékszavatossági igénye érvényesítése érdekében a hiba bejelentésén és a vásárlást igazoló számla/nyugta/igazolás, vagy annak másolata bemutatásán túl egyéb teendője nincs, míg ezt követően a Vevő köteles bizonyítani, hogy a hiba, amelyre hivatkozik már a teljesítés időpontjában fennállt.

 1. A megrendelt termék/ek hibája esetén a Vevő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:168.§ rendelkezései alapján kellékszavatosság helyett a gyártóval vagy forgalmazóval szemben termékszavatossági igényt is érvényesíthet, mely során a Vevő kizárólag a hibás termék kicserélését (kijavítását) igényelheti. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban foglalt tulajdonságokkal. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vevőnek kell bizonyítania. A Vevő köteles a hibát annak felfedezése után késedelem nélkül, de legkésőbb a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni. A közlés késedelméből eredő kárért a Vevő felelős. A gyártót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított két évig terheli, tehát a termékszavatossági igény a forgalomba hozataltól számított 2 éven belül érvényesíthető. E határidő eltelte jogvesztéssel jár. A gyártó/forgalmazó csak akkor mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a terméket nem üzleti tevékenysége körén belül gyártotta, illetve hozta forgalomba; vagy a hiba a tudomány és technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető; vagy a termék hibája jogszabály, illetve kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak/forgalmazónak elegendő egy okot bizonyítania. Kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.
 2. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1 § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott fogyasztó (a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy) a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet mellékletében meghatározott tartós fogyasztási cikkek hibája esetén az átvételtől (Szolgáltató vagy megbízottja által végzett üzembe helyezés esetén az üzembe helyezéstől) számított 1 éven belül jótállási igényt érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben. Egy éven túl jótállási igény érvényesítésének nincs helye. A jótállási igény a termék vásárlásakor kapott jótállási jeggyel érvényesíthető. Jótállási igényét a Vevő a kellékszavatosságnál feltüntetett szabályok szerint érvényesítheti, azzal az eltéréssel, hogy a tartós fogyasztási cikk hibája esetében az átvételtől számított 3 munkanapon belül érvényesített csereigény esetén a terméket – amennyiben az rendelkezésre áll – a Szolgáltató köteles kicserélni, ha a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. Kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen feltüntetett garanciális szerviznél (javítószolgálatnál) közvetlenül is érvényesítheti. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre nem érvényesíthet. A jótállásból fakadó jogok azonban a Vevőt a kellékszavatosság és termékszavatosság útján érvényesíthető jogosultságaitól függetlenül megilletik. A Szolgáltató csak abban az esetben mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Egyéb rendelkezések

Vásárlási feltételek – szilikon tok,védőtok,telefontok,mobiltok,tok,fólia és tartozék webáruház

 1. A honlapon feltüntetett adatok (termék ára, termékismertető, beszerzési idő, rendelkezésre állás, stb.) minden esetben általános leírást tartalmaznak, a megjelenített képek illusztrációk. Ugyanakkor a Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy az áruházi oldalon megjelenő adatok a lehető legpontosabbak legyenek, teljes körű termékleírásért a gyártó oldalának felkeresése javasolt. A nyilvánvalóan téves, rendszerhibából vagy egyéb meghibásodásból eredő információk, árak nem tekinthetők nyilvános ajánlattételnek. Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a 45/2014. (II. 26.) kormányrendelet és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény vonatkozó rendelkezései irányadóak.
 2. A honlapon megjelenített valamennyi kép, leírás, grafika, tájékoztató, egyéb képi vagy szöveges megjelenítés tekintetében a Szolgáltató minden jogot fenntart, azok Szolgáltató belegyezése nélküli, jogellenes, részben vagy egészben történő felhasználása tilos, minden ilyen esetben a Szolgáltató jogi eljárást indít.
 3. Amennyiben az internetes felhasználó a webáruház internetes felületén hírlevél küldéséhez a megfelelő adatai megadásával előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult, úgy a Szolgáltató jogosult részére hírlevelet küldeni. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a felhasználó által megadott név és elektronikus levelezési cím a hozzájárulás megadásakor valós, helytálló vagy a felhasználó jogszerű használatában van.
 4. A felhasználó a hírlevél küldéséhez történő önkéntes hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. Ebben az esetben a Szolgáltató a visszavonást követően részére több hírlevelet nem küld, továbbá törli adatait a hírlevélre feliratkozott felhasználók adatai közül.
 5. A Szolgáltató magatartási kódex előírásainak nem vetette alá magát.
 6. Megrendelésével kapcsolatos bármilyen kérdését, észrevételét az alábbi elérhetőségek egyikén tudja megtenni:
 • Cím: 1046 Budapest, Lakkozó utca 8. fszt. Ü-4.
 • Telefon: +36-1/70 59 623
 • e-mail: ecellmobil [kukac] gmail.com

Kollégáink a fenti elérhetőségeken az alábbi munkaidőben állnak rendelkezésére

 • Hétfő: 9 – 17 óra
 • Kedd: 9 – 17 óra
 • Szerda: 9 – 17 óra
 • Csütörtök: 10 – 18 óra
 • Péntek: 8:30 – 16:30 óra

Hétvégén és munkaszüneti napokon üzletünk zárva tart. Amennyiben jelen ÁSZF-ben feltüntetett nyitvatartási idő a honlapon jelzett nyitvatartási időtől eltér, úgy az ÁSZF-ben feltüntetett nyitvatartási idő az irányadó). Ünnepek idején és a nyári időszakban a nyitvatartási idő átmenetileg módosulhat.

Fogyasztói panaszügyintézés írásban ill. telefonon történik, levelét a 2141 Csömör, Rozmaring utca 3. címre, elektronikus levelét a ecellmobil [kukac] gmail.com email címen, telefonos bejelentéseit a +36-1/70 59 623 telefonszámon várjuk.

 1. A Szolgáltatóval szemben felmerülő vitás ügyek hatékony és bíróságon kívüli rendezése érdekében békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület a Budapesti Békéltető Testület (címe: 1016 Budapest, Krisztina körút 99. III. emelet 310.; levelezési címe: 1253 Budapest, Pf.:10)

A megrendelés folyamata és a vásárlás feltételei

Webáruházunk felépítése kényelmes és gyors tájékozódási lehetőséget biztosít a vásárlók számára, a menüpontok segítségével könnyedén navigálhat az áruházban.

Az áruházban található termékek között a “Termékek” menüpont segítségével böngészhet. Először az áruházban található kategóriákat láthatja. Ha olyan kategóriába lép, ahol termékek találhatók, akkor ott megtekintheti a termékek nevét, árát, képét. A kosár jelre kattintva a terméket a kosárba helyezheti. Ha az adott kategóriában lévő összes termék nem fér ki egy oldalra, akkor a termékek felett és alatt lévő számok segítségével lapozhat.

Az “Akciós termékek” kategóriában az áruházban kapható összes akciós termék megtalálható. Minden terméknél külön-külön szerepel az akció kezdeti és lejárati dátuma, vagy a kezdeti dátum és a “készlet erejéig” megjelölés. A “Többet olcsóbban” menüpont alatt találja azokat a termékeket, amelyekre több darab rendelése esetén mennyiségi kedvezményt biztosítunk. Az “Újdonságok” menüpontban találhatók a webáruház kínálatában újonnan megjelenő termékek.

Ha bővebb információt szeretne kapni egy termékről, akkor kattintson a termék képére vagy nevére. Ekkor a “Termék részletek” oldalra jut el. Webáruházunkban megjelenített termék árak bruttó árak, az ÁFA összegét is tartalmazzák.

Az áruházban lehetősége van keresésre is. Egyszerű keresés esetén csak a kereső szót kell megadnia, és ha valamely termék megfelel ennek, akkor a rendszer megjeleníti. Összetett kereséshez kattintson a “Részletes keresés” menüpontra, majd itt a kereső szó mellett megadhatja, hogy melyik kategóriában és a termék mely tulajdonságában kíván keresni. A keresés eredményeképpen a termékek ugyan úgy jelennek meg, mint a “Termékek” menüpont esetén. Ugyan úgy lehetőség van lapozásra és a termék részletes tulajdonságainak megtekintésére is.

Az “Információk” menüpont alatt találja az áruházat érintő minden fontosabb információt, mint pl. az áruház elérhetőségeit, a szállítási és fizetési lehetőségeket, az áruházi kedvezményeket, illetve e-mailt is írhat az áruház üzemeltetőjének. Ezek megtekintéséhez kérem KLIKKELJEN IDE.

A kosár tartalmát a “Kosár” gombra klikkelve is ellenőrizheti. Itt módosíthatja azt, hogy a kosárba tett termékből milyen mennyiséget kíván rendelni, illetve törölheti az adott tételt. Lehetőség van a kosár teljes kiürítésére is, ehhez kattintson a “Kosár ürítése” gombra. Ha a megrendelés mellett dönt, akkor kattintson a “Megrendelés” gombra.

Amennyiben Ön vásárolni szeretne a webáruházban, először meg kell adnia a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatait, például kapcsolattartó adatai, szállítási és számlázási adatait.

A későbbi kényelme érdekében áruházunkban regisztrálhatja magát, így később e-mail címének és jelszavának megadása után azonnal folytathatja a vásárlást, nem kell újra megadnia adatait. Sikertelen belépés esetén egy felugró ablakban kap értesítést. Ha sikeres a belépés, akkor megjelenik a kilépés gomb, mely segítségével elhagyhatja az áruházat, illetve megjelenik egy “Adatok módosítása” menüpont is, ahol a regisztráció során megadott adatait tudja módosítani.

Ha Ön regisztrált vásárló, de elfelejtette jelszavát, használja az új jelszó kérésre funkciót. Ha itt megadja a regisztrált e-mail címét, akkor egy új ideiglenes jelszót küldünk Önnek e-mailben, kérjük ezzel lépjen be és biztonsági okokból azonnal változtassa is meg.

Ha a kosár oldalon a megrendelés gombra klikkel, akkor eljuthat a “Fizetési és Szállítási módok” oldalra, ahol ki kell választania az Önnek legmegfelelőbb fizetési és szállítási módot. Webáruházunkban részszállításra nincs lehetőség. Ha Önnek van pénze a virtuális számláján, vagy rendelkezik kupon vagy promóciós kóddal, akkor ezt felhasználhatja a megrendelés összegének csökkentésére. A folytatáshoz nyomja meg a “Tovább” gombot. Ekkor megjelenik az Ön megrendelésének összes adata, így ellenőrizheti ezeket. Ha mindent rendben talál, akkor a “Megrendel” gombot megnyomva véglegesítheti a megrendelését. Ha bankkártyás fizetési módot választott a megrendelése során, akkor a véglegesítés után a “Fizetés” gombra kattintva ki tudja egyenlíteni rendelése végösszegét. Ha mégsem kíván élni a bankkártyás fizetés lehetőségével, akkor kattintson a “Más fizetési mód” gombra.

A megrendelésének állapotát a megrendelés lezárásáig figyelemmel kísérheti a “Profil” menüpont segítségével. Itt megtalálhatja az áruházunkban leadott összes eddigi megrendelésének a számát és összegét. Minden megrendelés egy egyedi megrendelés számmal azonosítható, amire rákattintva lehetősége van megtekinteni a megrendelés részletes adatait is. Itt akár ki is nyomtathatja megrendelését, feltöltheti kosarát a megrendelésben szereplő adatokkal, valamint bankkártyás fizetés esetén kifizetheti a számlát, illetve más fizetési módot is választhat. Ha rendelkezik az áruházban bármilyen kedvezménnyel, akkor azt is itt tudja megtekinteni a “Kedvezmények” fülre kattintva.

A szerződés tárgyának lényeges tulajdonságai

Az adott áru megrendelésének időpontja az az időpont, amikor megrendelését az áruházon keresztül eljuttatja a kereskedőhöz. Megrendelése általában akkor lép életbe, ha online megrendelését e-mail-ben vagy telefonon is visszaigazolják. Az áruházi rendszer által küldött automata visszaigazolás nem egyenértékű a fent említett visszaigazolással. A visszaigazolás pontos formája és határideje az adott forgalmazótól függ. Amennyiben az adott termék oldalán, vagy a honlap egyéb részében nem szerepel külön a szállítási határidő, akkor azt is a visszaigazolásban jelzi a kereskedő. Az “Információk” menüpontban megtalálja a forgalmazó elérhetőségi adatait. Ezen elérhetőségeken jelezheti szavatossági igényét, egyéb kifogását, vagy kérhet információt valamely termékről vagy megrendelésről. A kereskedő és a vásárló között létrejött elektronikus szerződés nem tekinthető írásba foglalt szerződésnek, így az nem kerül iktatásra, és későbbiekben papír alapon nem hozzáférhető. Az elektronikus szerződésben, illetve a megkötés és a későbbi kapcsolattartás során használt nyelv a magyar. Felhívjuk figyelmét, hogy az esetleges elírásokért, téves adatokért semmilyen felelősséget nem vállalunk! A termékoldalakon található termék leírások csak tájékoztató jellegűek, nem minden esetben tartalmaznak az adott termékről minden információt. A hivatalos termékleírásért kérjük látogasson el a termék gyártójának weboldalára.

Az elállás joga

Megrendelése során Ön élhet a 213/2008. (VIII. 29.) és a 17/1999. (II. 5.) kormányrendeletben részletesen rögzített feltétel nélküli elállási jogával.
Internetes vásárlások esetén Ön a szerződéstől az áru átvételét követő 8 (nyolc) munkanapon belül indoklás nélkül elállhat, ezt az említett határidőn belüli írásos nyilatkozatának elküldésével jelezheti. Az átvétel dátumát bizonyítja a postai csomagjegyzék, illetve a futárszolgálat szállítójegyzéke. Elállásnál az Eladó köteles a Vevő által kifizetett teljes összeget (vételár és szállítási költség) haladéktalanul, de legkésőbb az elállást és az áru visszaszolgáltatását követő 30 (harminc) napon belül visszatéríteni. Ezúton felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a vevő viseli az elállás esetén, az áru visszaszolgáltatásával kapcsoltban felmerült összes költséget. Az Eladó követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. Az Internetes vásárlásoknál is érvényesek a szavatossági jogok, ha a termék gyári hibás, akkor forduljon hozzánk minőségi kifogásukkal.
Fogyasztóvédelemmel kapcsolatos jogszabályokat, rendeleteket IDE KLIKKELVE tekintheti meg.

Szavatosság

Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban, a 151/2003. (IX. 22.) korm. rendeletben, a 49/2003. (VII.30.) GKM rendeletben és a 72/2005. (IV. 21.) korm. rendeletben foglaltak az irányadók.
Jótállás csak tartós használati cikkekre, például mosógépre, számítógépre, tévére vonatkozik. A vevőnek jogában áll reklamálni, ha hibás a termék. Ilyen esetben haladéktalanul jelezze kifogását webáruházunk felé e-mailben vagy telefonon, elérhetőségi adatainkat IDE KLIKKELVE tekintheti meg, a reklamációt a bejelentést követő 15 (tizenöt) munkanapon belül kivizsgáljuk. Szavatosság időtartama 6 (hat) hónap. Szavatossági igény érvényesítésére 2 (két) év áll a vevő rendelkezésére. Szavatossági igény estén a vevő kérheti a termék javítását, cseréjét, vagy a vételár csökkentését. A nem rendeltetésszerű használatból eredő hibák esetén a szavatossági igény nem érvényesíthető. A szavatossági igény leértékelt áru esetén is érvényesíthető, ilyenkor is lehet minőségi kifogással élni, amennyiben a kereskedő nem jelölte meg a leértékelés okát.
Fogyasztóvédelemmel kapcsolatos jogszabályokat, rendeleteket IDE KLIKKELVE tekintheti meg.

Adatvédelemi nyilatkozat

Általános jogi közlemény
A jelen adatvédelmi nyilatkozat (továbbiakban: nyilatkozat) tartalmazza a webáruházban megvásárolható termékekkel összefüggő megrendelések teljesítése, szolgáltatások nyújtása és a hírlevelek kiküldése keretében végzett, személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást. A szolgáltatás használatának megkezdésével a felhasználók elfogadják a jelen Nyilatkozat feltételeit, amely folyamatosan elérhető a webáruház oldalán. A webáruház üzemeltetője fenntartja magának a jogot jelen közlemény bármikori megváltoztatására. Az üzemeltető magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Amennyiben látogatónknak olyan kérdése lenne, mely jelen közleményünk alapján nem egyértelmű, kérjük írja meg nekünk és kollégánk megválaszolja kérdését. Az üzemeletető elkötelezett a webáruház szolgáltatás minőségének a legmagasabb szinten tartása irányában, a szolgáltatás használatából eredő esetleges károkért azonban semmilyen felelősséget nem vállal.

Adatkezelési alapelvek
Az üzemeltető számára alapvető cél a látogatók személyes adatainak védelme, kiemelten fontosnak tartja a felhasználók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az üzemeltető látogatók személyes adatait bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Az alábbiakban ismertetjük adatkezelési alapelveinket, bemutatjuk azokat az elvárásokat, melyeket az üzemeltető saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott és betart. Az üzemeltető adatvédelmi koncepciója a tájékoztatáson alapuló önkéntes beleegyezésen nyugszik, melynek megvalósítására a szolgáltatás használatának minden fázisában törekszik. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal. A webáruházban adatkezelést az üzemeltető végez, harmadik fél részére személyes adatokat nem ad ki, csak az érintett előzetes és kifejezett hozzájárulása alapján. A megrendelés elküldésével a személyes adatok kiszállító cég irányába történő továbbításához a vásárló kifejezetten hozzájárul. A felhasználókról gyűjtött személyes adatokból készült statisztikákat harmadik fél részére kizárólag az adatközlő személyére vonatkozó információtól megfosztva továbbít. Az így továbbított adatból semmilyen eljárással nem reprodukálható az adatközlő valamely személyes adata. A webáruházban gyűjtött személyes adatokat más forrásból származó adatokkal az adatkezelő nem kapcsolja össze. Harmadik országba (külföldre) az üzemeltető felhasználói adatokat nem továbbít. A felhasználók adataiból az általános statisztikai módszerekkel készített kimutatásokat, elemzéseket az üzemeltető korlátlan ideig megőriz. Ezen adatokból nem lehet az érintettre vonatkozó következtetést levonni. A webáruház oldalán az üzemeltető különleges adatot (a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat) nem gyűjt felhasználóiról. A webáruház látogatói a szolgáltatást önkéntesen használják. Tudomásul veszik, hogy a webáruházban a rendelés csak regisztráció után adható le. Amennyiben törvényi felhatalmazás alapján az üzemeltető köteles a megkereső hatóság részére személyes adatot kiadni, és annak minden feltétele adott, úgy a kérésnek eleget tesz. Ezt a szolgáltatás látogatója és igénybevevője (felhasználó) tudomásul veszi, ezzel kapcsolatban kifogást nem fog emelni. Az üzemeltető az egyes felhasználók adatmódosítási, adatkérési, adattörlési, adatkezelési tájékoztatási kérdéseit fogadja, és a lehető leghamarabb, de legkésőbb 30 napon belül válaszol. A webáruházban előfordulhatnak linkek más, külső oldalakra. Az üzemeltető nem felelős más weboldalak adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban. Jelen nyilatkozat csak az üzemeltető által működtetett webáruházra vonatkozik.

A honlap látogatók technikai jellegű adatainak rögzítése
A honlap látogatása során az áruházi rendszer rögzíti a felhasználók IP címét, melyből bizonyos esetekben következtetni lehet az érintett személyre, ezen felül rögzíti az operációs rendszer, a böngésző típusát és a látogatott oldal címét. Az adatmentésnek elsősorban technikai jellegű célja van, a rendszer folyamatos működéséhez elengedhetetlen. Az adatrögzítés további célja a felhasználói szokások elemzése, látogatottsági statisztikák készítése, mely a még magasabb színvonalú kiszolgáláshoz nyújt segítséget. A naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval az üzemeltető nem kapcsolja össze, a felhasználó személyének azonosítására nem törekszik.

Vásárló regisztráció
Amennyiben a felhasználó vásárolni szeretne a webáruházban, úgy az első vásárlás alkalmával meg kell adni a vásárláshoz szükséges adatokat is, így a vásárló számlázási és szállítási adatait, telefonszámát, e-mail címét, a kapcsolattartó nevét, valamint a későbbi belépéshez szükséges jelszavát. A regisztráció során a vásárló jelezheti hírlevél igényét is. A hírlevél igénylés a vásárló által bármikor törölhető. A regisztrációt e-mailben visszaigazolja a rendszer. A vásárló köteles az általa megadott jelszót bizalmasan kezelni. Amennyiben az azonosítás során a vásárló egyedi azonosítója és jelszava helyes megadását követően a vásárló adatai arra jogosulatlan harmadik személy birtokába kerültek, az ebből eredő károkért, illetve hátrányokért az Adatkezelő felelősséget nem vállal. A felhasználók e-mail címük megadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy a szolgáltató technikai jellegű üzenetet küldjön számukra. A regisztrált adatokat az üzemeletető kérelemre törli a rendszerből. A törlési kérelem biztonsági okokból csak akkor lesz érvényes, ha a törlési kérelmet a felhasználó e-mailben megerősíti, így elkerülhető, hogy valaki más szándékosan vagy tévedésből mást töröljön a regisztrációs adatbázisból.

Hírlevél igénylés
Az áruházban a regisztráció mellett egyéb módon is igényelhető hírlevél. Amennyiben a látogató még nem regisztrált vásárló, akkor az oldalsó Hírlevél boxban megadhatja e-mail címét, nevét, esetlegesen lakcímét. A feliratkozás gombra klikkelve elfogadja, hogy az üzemeltető hírlevelet küldjön a részére. A hírlevél feliratkozás a felhasználó által bármikor törölhető.

Vélemény írása
Az egyes termékekkel kapcsolatos vélemények írásához, illetve egyéb fórumbejegyzés elküldéséhez nem mindig szükséges a regisztráció, ez esetben a vásárlónak csak a nevét és az e-mail címét kell megadnia. A név, az e-mail cím és a termékekkel kapcsolatos vélemény nyilvánosságra kerül, így csak abban az esetben írjon véleményt, amennyiben ezt elfogadja.

Kapcsolat, Jogorvoslat
Az üzemeltető adatait teljeskörűen megtalálja az “Információk” oldalon. Ha a vásárló úgy érzi, hogy az adatkezelő megsértette személyes adatai védelméhez való jogát, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény szerint járhat el.